Rosení oken a jeho příčiny

Asi nám udělali špatně okna. Zeď okolo okna je chladnější a okna se rosí, kde je problém?

Určit přesnou příčinu by vyžadovalo měření přímo u vás v bytě nebo domě, s největší pravděpodobností ale dochází k promrzání prostorů okolo rámů oken.

Bohužel i takové případy se stávají. Nejčastější příčinou je špatně provedená montáž oken. U okna musí být odborně provedeno usazení a utěsnění.

Jestliže montážní dělník okno špatně usadí, může se postupem času deformovat. Na takovém místě vzniká masivní tepelný most. Studený vzduch se začne netěsnící osazovací spárou dostávat do místnosti. Na chladnějším rámu se potom může vysrážet voda a v některých případech dochází i k výskytu námrazy.

Když je špatná izolace parapetu

Při montáži vašeho okna mohla být také špatně provedena izolace venkovního parapetu. Tepelnou izolaci je snadné podcenit. V takovém případě je výsledkem promrzání zdiva. Další možnou příčinou je zatékání vody do spáry, ale v takovém případě byste při prudkém dešti pozorovali vyskytující se vodní mapy pod vnitřním parapetem.

Je-li problém v tepelné izolaci, můžete ji nechat vyměnit. Ne vždy je to ale jednoduché, nebo dokonce možné. Rozhodně vám doporučujeme nechat provést revizi osazovací spáry včetně jejího utěsnění a stejně tak revizi utěsnění a zateplení ostění. Zjistěte jak plastová okna správně seřídit.

Když je příčinou větrání

Rosení ale nemusí být jen důsledek promrzání. Pokud by vás zajímalo, jak správně větrat, a předcházet tak rosení například z důvodu nadměrné vlhkosti v domácnosti, přečtěte si další náš článek v poradně na stránkách Oknoplastiku.

 


 • Komerční budova, Kostky Pb, Příbram

  Komerční budova
  Kostky Pb, Příbram

 • Komerční budova, Czech Computer s.r.o., Příbram

  Komerční budova
  Czech Computer s.r.o., Příbram

 • Veřejná budova, Mateřská škola, Jince

  Veřejná budova
  Mateřská škola, Jince

 • Bytový dům, SVJ Kordačova, Kladno

  Bytový dům
  SVJ Kordačova, Kladno

ostatní reference