Sekční garážová vrata Trido Evo

Garážová vrata navržená pro rychlou a jednoduchou výměnu starých vrat bez nutnosti bourat zárubně
a zapravovat stavební otvor. Celá výměna trvá pouhé
3–4 hodiny.

  • Po vysazení starých křídel vrat se využije stávající zárubeň původních vrat.
  • Na vnější stranu garáže se osadí nosný rám nových sekčních vrat, který původní překrývá.
  • Spoje mezi jednotlivými panely jsou speciálně tvarovány tak, aby se zamezilo případnému sevření prstů.

 

Maximální rozměry 

  • max. šířka původní zárubně 6 000 mm
  • max. výška původní zárubně 3 130 mm
  • max. plocha vrat 13 m2
  • TRIDO Evo – montáž před zárubeň

  • TRIDO Evo – montáž do zárubně / za zárubeň

Ukázky provedení