Jak se zorientovat v tzv. ukazatelích prostupnosti tepla

Existuje nějaký obecný ukazatel kvality izolace oken?

U oken můžete dohledat překvapivě mnoho hodnot, které popisují jejich vlastnosti. Je dobré umět se v nich vyznat a vyčíst to, co vás zajímá.

Jednu takovou skupinu hodnot tvoří ty, které udávají tepelnou propustnost oken. Právě tyto hodnoty by vás měly zajímat, pátráte-li po izolačních vlastnostech oken. V popiscích oken, které najdete u prodejců často i na internetu, a Oknoplastik není výjimka, se jedná o jednotku s označením U.

Součinitel prostupu tepla

V tuto chvíli se nevyhneme troše fyziky. Součinitelů prostupu tepla najdete několik a každému bude odpovídat jiný spodní index u písmene U. Představíme si tři základní.

Ug – součinitel prostupu tepla sklem (g jako glass, tj. sklo)

Uw – součinitel prostupu tepla oknem (w jako window, tj. okno)

Uf – součinitel prostupu tepla rámem (f jako frame, tj. rám, profil)

k čemu vám tyhle hodnoty budou? Můžete je u jednotlivých typů oken snadno porovnat. Čím nižší je hodnota U a čím více se blíží hodnotě nula, tím je izolační vlastnost (skla, okna, profilu) lepší.

Od každého výrobce si navíc můžete pro kontrolu těchto údajů vyžádat protokol o zkoušce uváděných údajů.

 


 • Komerční budova, Kostky Pb, Příbram

  Komerční budova
  Kostky Pb, Příbram

 • Komerční budova, Czech Computer s.r.o., Příbram

  Komerční budova
  Czech Computer s.r.o., Příbram

 • Veřejná budova, Mateřská škola, Jince

  Veřejná budova
  Mateřská škola, Jince

 • Bytový dům, SVJ Kordačova, Kladno

  Bytový dům
  SVJ Kordačova, Kladno

ostatní reference