Co je to tepelný most

Co je to tepelný most?

Tepelný most je zjednodušeně řečeno místo, kde je intenzivnější tok tepla než na jiných místech. Tento nedostatek v izolaci má potom za následek úniky tepla.

Tepelné mosty u budov

U budov se tepelné mosty vytváří nejčastěji mezi tvárnicemi, mírně také nad okny a na stropech či balkónech. Pro uživatele jakékoli nemovitosti s prokázanými tepelnými mosty to znamená vždy problémy. Uvedeme dva největší.

 1. S tepelnými mosty jsou často spojeny velké finanční ztráty. Jestliže dům nemá vhodnou izolaci, není na co čekat. Určitě si taky umíte představit, jak lépe utratit peníze než je protopit.
 2. Vedle financí řeší majitelé budov či nájemníci často problémy s plísněmi. Pokud klesá teplota v místech tepelných mostů pod 12,5 °C, je výskyt plísní velice pravděpodobný.

Tepelné mosty snadno odhalí odborník s termografickou kamerou. V případě odhalení tepelných mostů je potřeba zaměřit se na izolaci domu.

Tepelné mosty u profilů oken a dveří

U profilů oken či dveří jste možná zaznamenali informaci o tzv. přerušení tepelného mostu. Tepelné mosty totiž vznikají v profilech oken stejně jako u neizolujících míst v domě.

Profily se skládají z několika částí, které jsou k sobě připojeny. Mezi tyto části může být vložena izolační část. Pokud se tedy dočtete o profilu s přerušeným tepelným mostem, je jeho součástí izolace, která přerušuje tok tepla napříč profilem.

Profily bez přerušení tepelného mostu jsou kvalitativně dostačující tam, kde nemusí být řešena izolace domu. U nás v Oknoplastiku je najdete v nabídce hliníkových profilů, které se používají v interiéru pro interiérové příčky a prosklené stěny.

 


 • Komerční budova, Kostky Pb, Příbram

  Komerční budova
  Kostky Pb, Příbram

 • Komerční budova, Czech Computer s.r.o., Příbram

  Komerční budova
  Czech Computer s.r.o., Příbram

 • Veřejná budova, Mateřská škola, Jince

  Veřejná budova
  Mateřská škola, Jince

 • Bytový dům, SVJ Kordačova, Kladno

  Bytový dům
  SVJ Kordačova, Kladno

ostatní reference