Dotace

Nová zelená úsporám

Ušetřete díky programu Nová zelená úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám je určen pro rodiny a bytová sdružení, které chtějí renovovat své domovy za přispění státních dotací.

Cílem této dotace je podpořit úsporná opatření jako je například zaměření na obnovitelné zdroje či pasivní výstavba. Dotaci tak můžete využít například na nová okna, foukanou izolaci, výměnu starých kotlů, řízené větrání s rekuperací a řadu dalších projektů, jejichž kompletní přehled najdete na oficiální webové stránce programu.

Díky tomu můžete dotaci využít právě na nová okna, nebo foukanou izolaci, přímo od nás.

Chci využít dotaci

Jak je vysoká dotace

V případě zateplení rodinných domů je možné získat dotaci ve výši až 650 000 Kč, nejvýše ovšem 50 % výdajů. Také je potřeba rekonstrukci nejdříve uhradit z vlastních zdrojů, protože finance z dotace jsou vypláceny zpětně. V případě bytových domů se výše dotace může pohybovat v rozmezí desítek tisíc korun až po desítky milionů korun, s ohledem na konkrétní typ úsporného opatření.

Rádi vám pomůžeme

Abyste ovšem dotaci získali, je potřeba splnit závazné pokyny pro žadatele v dotačním programu Nová zelená úsporám. Rádi vám s vyřízením žádosti pomůžeme a zajistíme vše potřebné, včetně zaměření a odborné montáže oken a dveří.

Tato dotace patří mezi nejefektivnější a nejdostupnější dotační programy v České republice a trvá do 31. 8. 2024, případně do vyčerpání financí. Začněte proto svou dotaci řešit včas.

Chci využít dotaci

Nová zelená úsporám light

Verze Light

Nová zelená úsporám má také speciální dotační program Light. Ten má pomoci nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou. Je ideální především pro menší renovace a dílčí zateplení. Můžete ji využít pro zateplení fasády, střechy, podlahy a stropu, případně pro výměnu oken či vchodových dveří.

Vzhledem k využití pro nízkopříjmové domácnosti mohou o tuto dotaci žádat pouze lidé, kteří spolu s členy své domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, případně v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Chci využít dotaci

Výše dotace

Díky této dotaci můžete čerpat až 150 000 Kč a možné pokrytí nákladů zde tvoří až 100 %. Výhodou této dotace je, že ji můžete čerpat již předem formou zálohy.

Při výměně oken a dveří můžete získat až:

  • 12 000 Kč / 1 kus okna (ve vytápěných místnostech, včetně střešních) či balkonových dveří
  • 18 000 Kč / 1 kus vchodových dveří

Pro koho je dotace určena?

O dotaci Nová zelená úsporám Light mohou žádat vlastníci a spoluvlastníci rodinných domů nebo trvale obývané rekreační stavby, ve kterých jsou hlášeni déle než od 12. září 2022. Od 17. ledna 2024 byla Nová zelená úsporám Light rozšířena a nově ji mohou získat i vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt a členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě.

Dále je potřeba splnit podmínku o starobním či invalidním důchodu 3. stupně, případně příspěvcích o bydlení, kterou jsme zmiňovali výše. Na dotaci nově také dosáhnou i rodiny pobírající přídavek na dítě.

Vše za vás vyřídíme

Pro úspěšné získání je nutné dodržet závazné pokyny pro žadatele v dotačním programu Nová zelená úsporám Light. Abyste dotaci získali, rádi vám s vyřízením pomůžeme a vše potřebné zajistíme, včetně zaměření a odborné montáže oken a dveří.

Tato dotace trvá do 31. 8. 2024, případně do vyčerpání financí. Začněte proto svou dotaci řešit včas.

Chci využít dotaci