TYPY FOUKANÉ IZOLACE

Nobadrap

 • Foukaná izolace z kamenného vlákna s frakcí max. 2 x 2 cm
 • Deklarovaná lambda: λD = 0,042 W/mK (dle objemové hmotnosti)
 • Objemová hmotnost izolace: 30–40 kg/m3 (dle druhu aplikace)
 • Krátkodobá nasákavost: WS < 1 kg/m2
 • Třida reakce na oheň: A1 (nejvyšší stupeň požární bezpečnosti)
 • Teplota tavení vlákna více jak 1000 °C

Supafil

 • Minerální vlna z panenského vlákna
 • Deklarovaná lambda: λD = 0,035 až 0,045 W/mK (dle objemové hmotnosti)
 • Třida sesednutí < 1 %
 • Třida reakce na oheň: A1 (nejvyšší stupeň požární bezpečnosti)
 • Krátkodobá nasákavost: WS < 1 kg/m2
 • Faktor difuzního odporu: μ = 1

Isodek

 • Vlna z celulózových vláken obohacených boritými solemi
 • Deklarovaná lambda: λD = 0,038 W/mK
 • Vysoká měrná tepelná kapacita: cd = 2020 J/kgK
 • Objemová hmotnost izolace: 30–90 kg/m3 (dle druhu aplikace)
 • Faktor difuzního odporu: μ = 1,1–3 (difuzně otevřená izolace)
 • Třida reakce na oheň: B-s1-d0 (suchá izolace v dutině za stanovených podmínek)
 • C-s1-d0 (suchá, volně foukaná izolace) dle ČSN EN 13501-1
 • Maximální teplota použití = 105 °C

Reference - naši spokojení zákazníci

 • Komerční budova, Kostky Pb, Příbram

  Komerční budova
  Kostky Pb, Příbram

 • Komerční budova, Czech Computer s.r.o., Příbram

  Komerční budova
  Czech Computer s.r.o., Příbram

 • Veřejná budova, Mateřská škola, Jince

  Veřejná budova
  Mateřská škola, Jince

 • Bytový dům, SVJ Kordačova, Kladno

  Bytový dům
  SVJ Kordačova, Kladno

ostatní reference